Adatvédelmi irányelvek

 

Információk gyűjtése és felhasználása

A lifeandbody.hu (továbbiakban Weboldal) látogatója tudomásul veszi és a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az Bloom Marketing Solutions Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Bloom Marketing Solutions Kft.-nek nem szerződéses partnere.

A Bloom Marketing Solutions Kft. a megadott adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára, a vonatkozó jogszabályok keretein belül használja fel. Az adatok az adattulajdonos ügyfél előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A Bloom Marketing Solutions Kft. elkötelezte magát az ügyfelek személyes adatainak védelme mellett és figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek betartására.

Az adattulajdonos a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az szerkesztoseg (kukac) lifeandbody (pont) hu címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A Weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Bloom Marketing Solutions Kft.

 

Regisztráció hírlevél szolgáltatásra – Adatvédelmi Nyilatkozat

A Bloom Marketing Solutions Kft. elektronikus hírlevél szolgáltatásán keresztül érdeklődő ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-mailben tájékozódjanak a Bloom Marketing Solutions Kft. tevékenységéről, szolgáltatásairól és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

A Bloom Marketing Solutions Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ezért hírlevél szolgáltatásának igénybevételét ügyfelei kifejezett engedélyéhez, illetve regisztrációhoz köti. A Bloom Marketing Solutions Kft. elektronikus hírlevél szolgáltatásában való részvételhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg az ügyfél adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél egyéb úton történő megrendelése útján történik.

Webhelyünket úgy alakítottuk ki, hogy azt általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el. Adatszolgáltatás esetén az ügyfél adatainak megadása minden esetben önkéntes.

Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a Bloom Marketing Solutions Kft. adatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, kizárólag jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A regisztráció során megadott adatokat a Bloom Marketing Solutions Kft. kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak a Bloom Marketing Solutions Kft. által megbízott rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az ügyfél az elektronikus hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, és ezáltal törölheti az összes nyilvántartott adatát. A végleges törlés előtt az ügyfelektől megerősítést kérünk. Az ügyfelektől e-mailben megerősítést lehet kérni arról is, hogy a továbbiakban is kívánnak-e szerepelni a levelezőlistán. Az e-mail címek addig maradnak az adatbázisban, amíg az ügyfél le nem iratkozik, illetve amíg nem kerül sor az e-mail címek törlésére. Ez utóbbira akkor kerül sor, ha az ügyfél nem erősíti meg, hogy a listán szeretne maradni.

 

Linkek

A Bloom Marketing Solutions Kft. weboldalai számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Bloom Marketing Solutions Kft. nem vállal felelősséget. A Bloom Marketing Solutions Kft. nem felelős más Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Bloom Marketing Solutions Kft.-re vonatkozik.

 

Biztonság

A Bloom Marketing Solutions Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való Bloom Marketing Solutions Kft.-n belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A Bloom Marketing Solutions Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

 

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal-szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Bloom Marketing Solutions Kft. a jelen Weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.